bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląsk bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląsk
bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląskO firmieSeparatorBHP i PPożSeparatorStojakiSeparatorSuszarkiHeader2
bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląsk

Naszą stronę odwiedziło już 2770336 osób.Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe


PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 226 Kodeksu Pracy, 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami)

RYZYKO ZAWODOWE - jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy.(PN-N-18001:2004)

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną praca na każdym stanowisku pracy oraz w zależności od wyników zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających.

Następnie pracodawca zapoznaje pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywana przez nich pracą oraz informuje ich o zasadach ochrony przed zagrożeniami czyli czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi w procesach pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego powinno się powtarzać i korygować w przypadku zwiększenia zagrożenia na stanowiskach pracy.

Korzyści pracodawcy z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka:

  • Spełnienie wymagań prawnych,
  • Świadomość występujących zagrożeń i czy stosowane środki profilaktyczne są wystarczające,
  • Lepsza pozycja przy ewentualnych procesach o odszkodowanie.

Specjaliści Firmy "VISTA" S.C. pomogą w sporządzeniu dokumentacji ryzyka zawodowego w sposób fachowy i za niewielką cenę.Złote myśli logo

Jesteśmy do dyspozycji 24 godziny na dobę.

Pracujemy 24 godziny, 366 dni w roku.

Z nami bezpieczniej 24 godziny na dobę, 366 dni w roku.

Jesteśmy po to aby pomóc innym i dbać o bezpieczeństwo Twoich pracowników.

BHP Szkolenia Okresowe Katowice Mysłowice Śląsk

BHP i PPOŻ, Ryzyko Zawodowe, Doradztwo BHP