+Get This!
Ta strona wykorzystuje cookies w celu świadczenia usług jak najlepszej jakości. Przeczytaj o polityce plików cookie. Zamknij lub Zamknij i nie pokazuj więcej
bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląsk bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląsk
bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląskO firmieSeparatorBHP i PPożSeparatorStojakiSeparatorSuszarkiHeader2
bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląsk

Naszą stronę odwiedziło już 2721820 osób.Kodeks Pracy 2016Rozdział 2 - Zawieranie i rozwiązywanie umów o prace w celu przygotowania zawodowego

Art. 194.

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o prace w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o prace na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196.

Art. 195.

§1. Umowa o prace w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:

  • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
  • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
  • sposób dokształcania teoretycznego,
  • wysokość wynagrodzenia.

§2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których jest dopuszczalne zawieranie na czas określony umów o prace w celu przygotowania zawodowego.

Art. 196.

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o prace zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

  • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o prace lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

BHP Szkolenia Okresowe Katowice Mysłowice Śląsk

BHP i PPOŻ, Ryzyko Zawodowe, Doradztwo BHP