+Get This!
Ta strona wykorzystuje cookies w celu świadczenia usług jak najlepszej jakości. Przeczytaj o polityce plików cookie. Zamknij lub Zamknij i nie pokazuj więcej
bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląsk bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląsk
bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląskO firmieSeparatorBHP i PPożSeparatorStojakiSeparatorSuszarkiHeader2
bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląsk

Naszą stronę odwiedziło już 2819456 osób.ZUS nie podwyższy składki wypadkowej firmie przestrzegającej zasad bhp

27 czerwiec 2013

Pracodawca nie powinien być karany przez ZUS podwyższeniem składki wypadkowej o 100 proc., jeżeli sam przestrzegał przepisów bhp, a wypadki przy pracy były spowodowane wyłącznie z winy pracowników - wynika z wtorkowego wyroku Sądu Najwyższego.

Wyrok dotyczy olsztyńskiego oddziału pomorskiej spółki energetycznej, której pracownicy ulegli w 2009 r. poważnym wypadkom przy pracy.

Pierwszy wypadek miał miejsce w lipcu 2009 r., kiedy to jeden z zatrudnionych otrzymał polecenie naprawy linii energetycznej. Przed przystąpieniem do pracy nie wykonał jednak żadnych prac zabezpieczających i nie wyłączył zasilania. W efekcie został śmiertelnie porażony prądem.

Drugi wypadek miał miejsce w grudniu 2009 r. Wówczas to dwóch pracowników spółki zostało oddelegowanych do wykonania przyłącza kabla wysokiego napięcia. Oni również zlekceważyli zasady bhp, ponieważ nie użyli właściwych narzędzi i hełmów ochronnych. Gdy w trakcie prac jeden z pracowników upuścił znajdujący się pod napięciem kabel na podłączone urządzenia elektryczne, powstało potężne zwarcie, a powstały w jego wyniku łuk elektryczny dotkliwie poparzył obu pracowników.

Postępowanie powypadkowe w obu przypadkach wykazało brak winy pracodawcy oraz przyczynienie się samych pracowników do wypadków. Stwierdzono, że pracodawca zapewnił pracownikom wszystkie narzędzia i środki ochrony osobistej, a poszkodowani byli doświadczonymi pracownikami, zostali też odpowiednio przeszkoleni.

Mimo tego inspekcja pracy skierowała do ZUS wniosek o podwyższenie o 100 proc. składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez oddział olsztyński spółki energetycznej.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przewiduje możliwość wystąpienia inspektora pracy do ZUS z wnioskiem o podwyższenie składek dla pracodawcy, u którego w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZUS wydał decyzję o podwyższeniu o 100 proc. składki wypadkowej dla oddziału olsztyńskiego spółki. Spółka odwołała się od tej decyzji, ale zarówno w sądzie I jak i II instancji przegrała.

We wtorek Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie apelacyjne i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy (sygn. I UK 526/12).

W uzasadnieniu SN wskazał, że podniesienie składki wypadkowej o 100 proc. nie może następować w każdym przypadku, gdy doszło do nieprzestrzegania przepisów bhp, bez względu na to, kto te przepisy złamał.

Uzasadniając wyrok sędzia Romualda Spyt przypomniała, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co wynika z art. 207 kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych, w tym rozporządzeń wykonawczych. Wyjaśniła, że nie można traktować odpowiedzialności pracodawcy na zasadzie ryzyka, bez uwzględnienia działań samych pracowników.

"Należy oddzielić odpowiedzialność pracodawcy od winy pracownika" - powiedziała sędzia Spyt.

Sędzia zastrzegła jednak, że zawinienie pracownika nie jest w takim wypadku decydujące. W takich sprawach - jak podkreśliła - zawsze należy sprawdzać, czy pracodawca należycie wykonywał obowiązki z zakresu bhp.

Sędzia podkreśliła, że ZUS wcale nie jest związany wnioskiem inspektora pracy o podwyższenie składki. "ZUS jest w takich wypadkach uprawniony do stwierdzenia, czy doszło do naruszenia przepisów bhp po stronie pracodawcy" - powiedziała sędzia Spyt.

Na samym śląsku liczba firm których może obowiązywać podwyżka to ponad 200 tys.

gazeta.pl

Utworzony o 12:41

BHP Szkolenia Okresowe Katowice Mysłowice Śląsk

BHP i PPOŻ, Ryzyko Zawodowe, Doradztwo BHP